Innovasjonspris til Innovativoli

1. desember 2011

Innovasjonsprisen for Universell Utforming i regi av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ble utdelt på DogA 17/11. Det ble utdelt 7 kategoripriser, og én hovedpris. Vårt valgutstyr, Blanke Ark, vant prisen for Grafisk Design mens hovedprisen gikk til Scandic Hotels. Vi er stolte over å kjempe med de store når det kommer inkluderende design, og satser på hovedprisen ved en senere anledning. Inntil da gleder vi oss over kategoriseieren og dessuten at karaffelen Include mottok hederlig omtale i produktkategorien. Innovativoli var dermed eneste aktør med to verdsatte UU-prosjekter.

 

Del dette: