Ung Universell Utforming

8. januar 2013

Øyvind utvikler for tiden et prosjekt/verksted for Hedmark Fylkeskommune som tar sikte på å bli en del av den kulturelle skolesekken fra 2013/14. Prosjektet heter DESIGNPROSJEKTET og utfordrer elever på 9.trinn til å forbedre skolen sin, med fokus på universell utforming. Hvordan er det å være elev på skolen hvis man har en funksjonsnedsettelse? Hvordan er det å være ny elev med et annet språk? Hvordan er det å komme som gjest til skolen? Og det viktigste spørsmålet: Hvordan kan vi gjøre skolen vår bedre for alle?

Prosjektet skal øve empati, kritisk sans, analytiske evner, kreativitet og gjennomføringsevne gjennom bruk av designmetoder.

Del dette: