Innovativoli i sosialdesign-master

12. mars 2013

social_designAnne Marte Sletto og Astri Marie Natvik sin masteroppgave fra Handelshøgskolen BI handler om sosialt entreprenørskap, og hvordan designere kan bidra til sosial verdiskaping.  Ett av deres tre «case studies» er Innovativoli, med hovedfokus på prosjektet Sustainable Sanitation Design.

Rapporten er meget spennende lesning for alle som finner sin motivasjon i å bedre folks hverdag, og du finner den i sin helhet her

Del dette: