Design som gjør en forskjell

25. april 2013

RCAProsjektet Blanke Ark  ble utstilt ved Royal College of Art  i London (19.- 25 april). Utstillingen i London er et samarbeid mellom den norske ambassaden i London, Helen Hamlyn Centre for Design , Norsk Designråd og ReForm.

Ved åpningsseminaret holdt Øyvind en presentasjon om prosjektet, og fremsatte påstanden om at demokrati og inkluderende design faktisk er to sider av samme sak; begge handler om å gjøre folk i stand til å delta i samfunnet. Den norske ambassadøren i London, Kim Traavik, og design guru Michael Wolff syntes å være enige i analysen.

This exhibition is not just about inclusive design, it’s really about good and effective design. It shows how design can make the world work better. For me it’s inspirational and generates great optimism about our future. It’s a ‘must-see’ for any designer who wants to make a real difference.

Michael Wolff

Les mer om arrangementet her!

Del dette: