30 tiltak for å få elevene til å Bliii

17. oktober 2013

Bliii_tjenestereise

Idag hadde styringsgruppa for prosjektet Bliii ved Rosthaug VGS milepælsmøte ved Buskerud Gård. Fremdriften i prosjektetn kan følges på www.bliii.no og Bliii på FB . Vi presenterte hele 30 tiltak for å bidra til å imøtekomme målsettingen: Å øke gjennomføringsraten i videregående opplæring.

Bliii er et prosjekt med utgangspunkt i Statens Designkonkurranse initiert av Norsk Form i samarbeid med Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og Buskerud Fylkeskommune med fokus på Design, skole og helse med mål om å forebygge frafall i videregående opplæring.

Del dette: