Fokus

Mange forbinder design med å pynte i hjemmet. Tjenestedesign og produktdesign kan løse enda viktigere utfordringer  og bidra til samfunnsutvikling og sosial verdiskaping. Innovativoli ønsker å fokusere på betydningsfull design. Med dette mener vi design som i en eller annen grad øker brukerens livskvalitet, bidrar til å utføre en handling eller prosess mer effektivt, og som er vennligere overfor miljøet. Selv med funksjon i fokus, ønsker vi å utvikle produkter som ikke står tilbake for såkalte designprodukter når det kommer til utseende. Vi utelater altså ikke god formgivning, men hjelper snarere funksjonen og formen å finne sammen, omfavne hverandre, og dermed danne en helhetlig og god løsning.

Innovativoli fokuserer spesielt på tre designområder: Design for utvikling, Design for inkludering og Design for miljøet. Mer om dette kan du se ved å klikke inn på disse temaene.

At vårt hovedfokus er i disse tre retningene betyr ikke at vi ikke ønsker å vurdere andre designprosjekter. Rettere sagt; mange aspekter, spesielt fra Design for inkludering og Design for miljøet kan komme de aller fleste designprosjekter til gode. Å utvikle en løsning som er mest mulig miljøvennlig og som er er tilpasset flest mulig brukere vil nesten alltid være en fordel for oppdragsgiver.