Design for inkludering

Inkluderende design kalles også design for alle, universell design eller universell utforming . Ofte bruker man begrepet når det er snakk om tilrettelegging for mennesker med funksjonsnedsettelser Vi mener inkluderende design er en strategi vi kan nyttegjøre for å utvikle løsninger som tilrettelegger for at ALLE kan møte samfunnet og alle produkter og løsninger på likest mulig premisser, uavhengig av funksjonsnivå. Det som er nødvendig for noen brukere, kan være positivt for alle de andre brukerne av et produkt, system eller en tjeneste. Ved å utvikle løsninger som er universelt utformet, unngår man dermed stigmatisering som følge av menneskers ulike funksjonsnivå. Med universell utforming, mener vi at alle som er i befatning med et produkt eller en tjeneste skal få en mest mulig positiv opplevelse. Det vil si at vi ikke har fokus kun på sluttbrukeren, men også på de involverte i andre ledd som blant annet produksjon, distribusjon drift og vedlikehold. Tenker man inkluderende gjennom hele prosessen blir nødvendige kompromisser oftere styrker ved løsningen enn svakheter. Bildet ovenfor viser Magnor Include karaffel utviklet i samarbeid med elitebrukere fra Norsk Revmatikerforbund. Brukermedvirkning er altavgjørende for å lykkes i designprosjekter generelt, men spesielt viktig for å imøtekomme krav fra en bredest mulig brukergruppe. Et annet eksempel på at Innovativoli tar inkludering på alvor er valgkonseptet Blanke Ark. Det å avgi sin stemme er en demokratisk rett, og alle velgere bør dermed ha like muligheter for å utføre denne handlingen med et så likt utgangspunkt som mulig. Fremtidens valglokaler er inkluderende. Les mer om det universelt utformede valgutstyret Blanke Ark.