Design for miljøet

Økodesign henspeiler i utgangspunktet på design som er miljøvennlig (økologisk). Vi mener økodesign også kan bety ØKONOMISK DESIGN siden strategisk bruk av design, nesten uten unntak fører til betydelig økonomisk vekst hos virksomheten. Dessuten er det som oftest ingen konflikt mellom de to, og det ultimative design bør etter vår oppfatning innfri begge kravene, altså både representere en miljøforbedring OG øke fortjenesten til virksomheten.

Mange av kravene til bærekraftig design er nettopp besparelse av ressurser, materialer, eller rettere sagt kostnader, ved utvikling, produksjon, distribusjon og avhending. Dette er de samme faktorene som bidrar til å senke utgiftene for virksomheten som tilbyr produktet eller tjenesten. Innovativoli industridesign har kunnskap, ferdigheter og metoder til å gjennomføre økodesignprosjekter. Dessuten har vi et sterkt og oppriktig ønske om å bidra positivt til verdens tilstand. Vi håper derfor vi får mulighet til å delta i deres designprosjekt!

Ovenfor, et eksempel på et miljøvennlig alternativ til et miljøfiendtlig produkt, nemlig engangsgrillen: Urban Camping transportabel flergangsgrill. Les også om Innovativoli sitt holdningsskapende arbeid med prosjektet Skrotdesign.

Prosjektet SuSan har også en gjennomgripende miljøvennlig tankegang der mennesklig avfall bringes tilbake i naturens kretsløp og skaper vekst uten de ressursmisbrukende metodene vi benytter og er blitt avhengige av i vestlige land. Les mer hos SuSan Design.

Det verden trenger er ikke flere produkter for produktets skyld. Nye produkter bør løse en oppgave eller et problem eller bedre hverdagen til folk. Ved interesse for bærekraft se filmene The Story of Stuff og The Story of Electronics. De gir noen spennende perspektiver på bærekraft.