Design for utvikling

Vi har mange utfordringer her i Norge og i vesten forøvrig. Likevel er det mange mennesker som daglig møter større utfordinger enn oss på grunn av udekkete basale behov. Ikke alle verdens borgere nyter godt av gode designløsninger. Det er heldigvis økende interesse for det som kalles design for the other 90%. Det vil si å fokusere på å utvikle produkter og løsninger for å gjøre hverdagen enklere for de som har det vanskeligere enn oss i Norge.

Innovativoli industridesign har deltatt  i prosjekter som tar sikte på å løse  utfordringer knyttet til rensning av drikkevann ved LifeStraw Siphon og arbeider dessuten med utvikling av et system som skal bedre sanitær- og jordbrukssituasjonen i U-land. Mer om dette på prosjektsiden for SuSan.

Innovativoli industridesign ønsker å være pådriver for at industridesignkompetanse blir benyttet og verdsatt i utviklingsprosjekter innen bistand. Det er hevet over tvil at industridesign er et viktig strategisk virkemiddel hvis potensial i stor grad er blitt oversett.