Nettverk

SDK_2013_winnersInnovativoli samarbeider med andre virksomheter. Dette gjør det mulig for oss å tilby fleksibel kapasitet og bred kompetanse. Sammen kan vi fungere som totalleverendør av designtjenester.

Disse er våre samarbeidspartnere:

Blanke Ark og DiaHelse er eksempler på tverrfaglige prosjekter i samarbeid med Blueroom og Kadabra.