Om oss

Innovativoli drives av MA industrial design Øyvind Grønlie, her i heftig diskusjon med Blueroom-Line og Kadabra-Jan Walter. Sammen med våre samarbeidspartnere, kan vi tilby helhetsløsninger for utvikling av konkrete produkter, systemer, tjenester og prosesser, fra idé til realisering.

Innovativoli kan sammen med sine partnere tilby meget fleksibel kapasitet tilpasset kundens behov. Ingen prosjekter er for små, og ingen for store.

Innovativoli har først og fremst erfaring fra ”menneskelige prosjekter”. Det vil si prosjekter der mennesker har stått i fokus som sluttbrukere, men også som viktige bidragsytere underveis i designprosessen. Innovativoli industridesign er ydmyke i forhold til kunnskap og erfaringer fra brukere og fagpersonell og etablerer ofte ressursgrupper bestående av relevante personer og brukere. Dette bidrar til å kvalitetssikre designprosessen underveis.

Prosjektporteføljen består av forskjellige produkter og løsninger og prosesser. Alt fra utvikling av forbrukerelektronikk og toaletter til bruk i U-land via undervisning og deltakende prosesser i fengselsverksteder og på skoler til forbedring av helsetjenester gjennom tjenestedesign.

Innovativoli sine sterkeste kompetanser er likevel ikke rettet mot spesifikke fag-/produktområder, men snarere evnen til å tenke klart, kritisk og kreativt. Dessuten er våre absolutte styrker å benytte fruktbare metoder i tilnærmingen til de ulike utfordringer vi blir stilt overfor. Vi er problemløsere, formgivere og prosjektledere i ett og leder og bidrar til prosjekter på en ryddig og oversiktlig måte.

Innovativoli industridesign er overbevist om at våre kunder vil lykkes når vi i samarbeid utvikler nye betydningsfulle løsninger. Hvorfor? Fordi Innovativoli først og fremst utvikler produkter og løsninger for mennesker, ikke for trendy magasiner (selv om våre prosjekter noen ganger utilsiktet havner her). Vi anser industridesign som et betydningsfullt middel som gir våre oppdragsgivere muligheter for å utvikle unike produkter og løsninger som differensierer seg fra andre produkter der ute.

Prosjektsidene vil bli oppdaterte med prosjekter straks vi ikke bør ta hensyn til krav til konfidensialitet, rettere sagt ved offentliggjøring av produkter og løsninger vi har hatt gleden av og være med på å skape i samarbeid med våre kunder. Følg med!