Tjenester

Innovativoli tilbyr tjenester innen produktdesign, industridesign og tjenestedesign. Innovativoli har i tillegg erfaring fra undervisning innen eget fagfelt fra høgskole og helt ned til barneskolenivå.

I praksis betyr dette at vi tilbyr følgende tjenester:

 • Evaluering og analyse av eksisterende produkt, løsning eller tjeneste
 • Brukbarhetstesting
 • Rasjonalisering
 • Prosessfasilitering
 • Kreativititetsverksteder
 • Utforming av designstrategi/designplattform
 • Prosjektstyring
 • Formgivning og strukturering av produkt/løsning
 • Visualisering/materialisering av produkt/løsning
 • Produksjonstilpasning
 • Utforming av presentasjonsmateriell for produkt/løsning
 • Evaluering av designprosjekt
 • Undervisning

Sammen med våre samarbeidspartnere, blant annet Blueroom og fluxLoop kan vi også levere løsninger innen grafisk design og interaksjonsdesign.